Aby korzystać z serwisów internetowych, musisz być pracownikiem lub studentem.

UWAGA! Osoby posiadające konto pocztowe UKW logują się danymi logowania poczty! (login należy wpisywać bez "@ukw.edu.pl")

Wprowadź swój identyfikator sieciowy i hasło