Potrzebujesz pomocy?

Masz jedno konto i jedno hasło do wszystkich serwisów korzystających z tej strony logowania. Po zalogowaniu do jednego z nich, uzyskujesz dostęp do pozostałych bez potrzeby ponownego logowania.

Identyfikator i hasło

Osoby posiadające konto pocztowe UKW logują się danymi logowania poczty! (identyfikator należy wpisywać bez "@ukw.edu.pl")

Kliknij tu, aby poznać swój identyfikator lub odzyskać zapomniane hasło.

Bezpieczeństwo

Unikaj logowania się na niezaufanych urządzeniach. Logując się na komputerze dostępnym publicznie, korzystaj z trybu prywatnego przeglądarki internetowej.